Hieronder vind je de poll voor afgelopen maand. Een toelichting van de goede doelen vind je onder de poll.

The Good Food Institute is actief in de VS, Brazilië, India, Hong Kong, Singapore, Europa en Israël, waar ze werken aan het vergroten van de beschikbaarheid van diervrije producten door de ontwikkeling en marketing van plantaardige en, als één van de weinige, cel gekweekte alternatieven voor dieren te ondersteunen. Hiervoor spant The Good Food Institute rechtszaken aan, ze lobbyen, moedigen grote bedrijven aan om meer plantaardig te produceren, organiseren evenementen, doen onderzoek en houden contact met andere bewegingen die de belangen van dieren behartigen. Op een kosteneffectieve manier versterken zij zo de dierenwelzijnsbeweging, en krijgen zij het welzijn van dieren op de (politieke) agenda.

Er zijn 214 miljoen vrouwen en meisjes in armere landen die anticonceptie willen, maar die er geen toegang toe hebben of het zich niet kunnen veroorloven. Deze vrouwen lopen een hoog risico op complicaties tijdens de zwangerschap, waarop zelfs de dood kan volgen. Ze stoppen vaak met school en hebben moeite om financieel voor hun gezin te zorgen. Zij komen terecht in een vicieuze cirkel die hen steeds verder in bittere armoede drukt. Population Services International wil vrouwen emanciperen door hen voor te lichten via onder andere lokale netwerken en media, hun gezonder maken door tegen kostprijs effectieve contraceptiemiddelen te leveren, maar ook vrouwen zelf de ruimte te geven om te vertellen wat zij nodig hebben door hen lokale begeleiding en vertrouwenspersonen te bieden. Daarnaast lichten zij ook voor over, en bieden ze hulp bij, onder andere hygiëne, sanitaire voorzieningen en malaria. Hoewel het moeilijk te vatten is hoe kosteffectief het werk van PSI is, is wel te zeggen dat hun werk effectief is. Zo nam door hun werk het gebruik van contraceptiemiddelen in Ethiopië bij jonggetrouwde meisjes met 74% toe.

Overheden in Afrika hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet, waardoor vrijwel evenveel kinderen naar de basisschool gaan als in landen met een hoog inkomen. Het niveau verschilt echter, zo maken veel kinderen in Sub-Sahara Afrika de lagere school af zonder basiszinnen te kunnen lezen. De Wereldbank schat zelfs dat meer dan 100 miljoen kinderen in Sub-Sahara Afrika niet kunnen lezen. Teaching at the Right Level (TaRL)  focust zich op het veranderen van structuren die voor deze leerachterstanden zorgen. Zo worden kinderen beoordeelt met behulp van een eenvoudige testtool en worden deze kinderen vervolgens gegroepeerd op basis van hun leerniveau in plaats van hun leeftijd of klas. TaRL werkt hierbij samen met (lokale) overheden en belanghebbenden zodat hun programma past bij lokale prioriteiten en behoeften. TaRL is één van de meest effectieve manieren om het niveau van leerlingen omhoog te krijgen, blijkt onder meer uit onderzoek van het Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.

Het Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) is een onderzoekscentrum dat zich wereldwijd inzet voor armoedebestrijding door ervoor te zorgen dat beleid wordt gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. J-PAL is opgericht door Nobelprijswinnaars Esther Duflo en Abhijit Banerjee en vertaalt onderzoek in daadwerkelijke acties, gebaseerd op empirie. J-PAL helpt regeringen, ngo’s, donoren en de particuliere sector om bewijs uit gerandomiseerd onderzoek toe te passen op hun werk, en draagt bij aan het publieke discours rond armoede, sociaal beleid en internationale ontwikkeling. Men ondersteunt en doet zelf onderzoek, deelt de resultaten in het openbaar en helpt bij het toepassen ervan in de praktijk. J-PAL is dus geen traditioneel goed doel, maar een goed doel dat de beste oplossingen wil onderzoeken, aandragen en mede implementeren.