Hieronder vind je de poll voor afgelopen maand. Een toelichting van de goede doelen vind je onder de poll.

De Albert Schweitzer Foundation (ASF) voert outreach-campagnes voor bedrijven (in Duitsland en Centraal-Europa) en moedigt bedrijven aan om kooivrij beleid te voeren, beloften voor het houden van vleeskuikens en vis aan te gaan en toe te zien op het aanbieden van aanvullende en verbeterde veganistische opties. Daarnaast doen ze onderzoek naar dierenwelzijn en hebben ze een juridische afdeling die tegen bedrijven en staten procedeert. Hoewel het moeilijk is om hun impact te vatten in cijfers, wordt ASF gezien als één van de meest effectieve en efficiënte organisaties op het gebied van dierenwelzijn.

De Global Alliance for Improved Nutrition heeft als missie het verhogen van de consumptie van voedzaam voedsel onder kwetsbare bevolkingsgroepen, met name vrouwen, meisjes en kinderen. Door partnerschappen op te bouwen tussen overheden, de particuliere sector en gemeenschappen proberen zij voedzaam voedsel bij degenen die het nodig hebben te krijgen. In het bijzonder focussen zij zich op het toevoegen van jodium. Jodium is cruciaal voor de ontwikkeling van hersenen en botten, maar 1,75 miljard mensen krijgen hier niet voldoende van binnen. Dit leidt tot meer miskramen, doodgeboorte en kindersterfte, alsmede cognitieve en ontwikkelingsproblemen. Voor zo’n $0,25 krijgt iemand een leven lang voldoende jodium binnen. Bovendien betekent elke geïnvesteerde dollar een stijging in productiviteit bij de ontvanger van 30 dollar.

Carbon180 is een milieu-ngo die zich inzet voor koolstofverwijdering – een cruciaal maar grotendeels verwaarloosd stukje van de klimaatpuzzel – door te lobbyen bij politici en het bedrijfsleven, en te investeren in innovatie. Koolstofverwijdering omvat een breed scala aan natuurlijk oplossingen, zoals het planten en herstellen van bomen, het verduurzamen van landbouwpraktijken, de productie van Biochar (milieuvriendelijke houtskool) en het uit de lucht halen van koolstof. De missie van Carbon180 is om een wereld te creëren die meer koolstof verwijdert dan uitstoot en voor elke 20 cent verwijdert zij ongeveer een ton (6000 km met een dieselauto) aan CO2.

Wereldwijd lopen bijna een miljard kinderen risico op parasitaire wormen. Deze wormen verstoren de opname van voedingsstoffen en veroorzaken ondervoeding, bloedarmoede en een verminderde mentale en fysieke ontwikkeling. Ze verhinderen ook dat kinderen naar school gaan, wat hun succes in het leven beïnvloedt en uiteindelijk zelfs opkomende economieën schaadt. Evidence Action richt zich op het behandelen en voorkomen van deze parasitaire worminfecties door middel van ontwormingsprogramma’s. Door deze goedkope gezondheidsbehandelingen (die soms slechts $0.10 kosten) kunnen kinderen in meer gezondheid opgroeien, ouder worden, meer naar school gaan, minder ziek worden, meer werken en een hoger inkomen verdienen wanneer ze volwassen zijn; hierdoor heeft elke dollar een rendement van zo’n 600%.