Hieronder vind je de poll voor afgelopen maand. Een toelichting van de goede doelen vind je onder de poll.

Depressie is de meest voorkomende psychische aandoening ter wereld met minimaal 350 miljoen mensen die hieraan lijden, en jaarlijkse wereldwijde kosten van zo’n 2,5 biljoen dollar. Nergens is dat duidelijker dan in Afrika, waar ongeveer 100 miljoen mensen aan de ziekte lijden. Voor Afrikaanse vrouwen, tweemaal vaker slachtoffer dan mannen, is depressie zelfs de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Bovendien heeft 85% van de mensen in Afrika die lijden aan depressie geen toegang tot effectieve behandelingen. StrongMinds helpt door lokaal vrouwen op te leiden, zodat zij hulp kunnen bieden door middel van groepstherapiesessies. Een jaar lang deze sessies verzorgen kost ongeveer $250 en heeft verscheidene positieve effecten. Zo worden de vrouwen die worden geholpen (economisch) productiever, krijgen hun families regelmatiger eten en gaan hun kinderen vaker naar school. Bovendien is 80% van de vrouwen ook een half jaar na behandeling depressievrij, iets waar uiteindelijk het hele huishouden profijt van heeft.

Possible verbetert de gezondheidszorg voor achtergestelde gemeenschappen in Nepal, een land dat verwoest is door burgeroorlogen en natuurrampen. In samenwerking met de overheid ontwerpen en implementeren zij geïntegreerde openbare gezondheidszorgsystemen om betaalbare zorg te bieden aan 10 miljoen mensen. Deze zorg wordt lokaal geleverd met als doel dat een patiënt niet buiten zijn gemeenschap hoeft te reizen voor essentiële gezondheidsdiensten, ongeacht conditie (zoals geestelijke of maternale gezondheid) of type (preventief versus curatief). Possible schat hun jaarlijkse kosten per patiënt, inclusief huisbezoeken en operaties, op 21 dollar. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat het percentage moeders dat thuis beviel, waarbij zij geregeld complicaties en sterfte ervaren, afnam van 70% in 2012 tot 5% in 2017.

Mercy For Animals (MFA) lobbyt voor de rechten van dieren die worden gekweekt voor voedsel. Zo zet MFA zich via juridische procedures en bedrijfscampagnes in voor dieren in de VS, Canada, Brazilië, Mexico en India, maar filmen ze bijvoorbeeld ook undercover binnen fabrieksboerderijen en delen dit via de media en online campagnes. Onderzoek laat zien dat MFA waarschijnlijk zeer effectief is omdat zij zich inzet voor dieren die veel gekweekt worden maar waarvan de belangen amper worden behartigd (zoals kippen en vissen), zij werkt in landen waar dierenbelangen weinig worden behartigd en omdat MFA werkt in landen waar dierlijke producten veel worden geconsumeerd.

De WHO voorspeld dat verkeersongevallen in 2030 wereldwijd de vijfde doodsoorzaak zijn. In het Afrika van onder de Sahara zijn verkeersongevallen zelfs de belangrijkste doodsoorzaak voor mensen van 15-29 jaar en de tweede belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen van 5-14 jaar. Zusha! is een relatief kleine organisatie die hier tegen strijdt door stickers aan te brengen in openbare vervoersmiddelen zoals bussen. Deze stickers moedigen passagiers aan om hun chauffeurs aan te spreken wanneer zij roekeloos rijden. Een sticker kost zo’n $2 per vervoersmiddel en zorgt ervoor dat er zo’n 25 tot 50 % minder ongelukken gebeuren.