Hieronder vind je de poll voor afgelopen maand. Een toelichting van de goede doelen vind je onder de poll.

Naar schatting 815 miljoen kinderen, één op de drie wereldwijd, hebben een gevaarlijke hoeveelheid lood in hun bloed, wat de ontwikkeling van hersenen belemmert. 94% van deze kinderen komt uit lage- en middeninkomenslanden. Bovendien is loodvergiftiging verantwoordelijk voor 1% van alle ziektes wereldwijd, waaronder jaarlijks 1 miljoen vroegtijdige sterfgevallen. Het Lead Exposure Elimination Project (LEEP) wil een eind aan loodvergiftiging bij kinderen, om op die manier de gezondheid, het welzijn en het potentieel van kinderen wereldwijd te verbeteren. Dit doen zij door een einde te maken aan verf met lood, door in overleg te gaan met overheden en marktpartijen. Ook test en onderzoekt LEEP beschikbare verven op de markt en confronteren zij producenten met de resultaten. Het kost ongeveer $1 om te voorkomen dat een kind aan lood wordt blootgesteld.

Kafessiz Türkiye (Turkije zonder kooien) is actief in (je raad het al) Turkije, waar ze werken aan het verbeteren van het welzijn van dieren in de landbouw. Dit doen zij vooral door zich te richten op het kooivrij maken van bedrijven. Daarnaast houden zij zich ook bezig met mediacampagnes om bewustzijn te vergroten, hebben zij scholingsprogramma’s, evenementen, worden vrijwilligers getraind en wordt samenwerking gezocht met anderen die zich inzetten voor dierenwelzijn. Kafessiz Türkiye richt zich vooral op gekweekte kippen, en in mindere mate ook op gekweekte vissen. Het is moeilijk te meten hoeveel impact Kafessiz Türkiye precies heeft, maar zij halen regelmatig de spotlights in Turkije, een land waar nog veel winst te behalen valt wat betreft dierenwelzijn.

Elk jaar raken meer dan 200 miljoen mensen besmet met malaria, waarvan er 435.000 overlijden. Meer dan 60% van deze doden zijn kinderen onder de vijf jaar. Ook wanneer kinderen er niet aan overlijden kan malaria zorgen voor blijvende hersenschade. De Against Malaria Foundation biedt met insecticide behandelde netten om boven slaapruimtes te hangen. Deze netten houden malaria-overdragende muggen tegen en doden hen, waardoor de kans op overlijden aan de ziekte wordt verkleind. Het wordt geschat dat malaria Afrika elk jaar zo’n twaalf miljard dollar kost door de impact die malaria heeft op gezondheidszorg, afwezigheid van school en werk, verminderde productiviteit en het verlies aan investeringen en toerisme. Het kost daarentegen slechts 2 dollar om twee mensen voor drie jaar van een net te voorzien, waardoor minder mensen besmet raken en overlijden. Bij het gebruik van een net tegen malaria neemt bijvoorbeeld de kindersterfte met 20% af.

Ongeveer 5% van de vrouwen in Nigeria overlijdt aan zwangerschaps gerelateerde oorzaken. Family Empowerment Media (FEM) gebruikt radioshows om mensen in Nigeria te informeren over moderne vormen van anticonceptie. Hiermee vergroten ze het gebruik van moderne anticonceptiemiddelen en verminderen ze sterfgevallen door onbedoelde zwangerschappen. De radioshows worden uitgezonden naar een groot publiek in Nigeria en hebben als doel mensen te informeren over moderne anticonceptiemogelijkheden, misvattingen over het gebruik ervan te bestrijden en mensen eraan te herinneren anticonceptie consequent te gebruiken. De campagne verminderde de percentages van ongeplande zwangerschappen met ongeveer zo’n 7,5 %, en vergroot de kans meisjes op school blijven en hun inkomsten verhogen. Het is moeilijk in te schatten hoe kosten efficiënt het werk van FEM is, maar onderzoek toont aan dat veel mensen bereikt kunnen worden tegen relatief lage kosten.