Omdat de welvaart die we kennen ervoor zorgt dat ons geld levens kan redden. Het maakt daarbij niet uit dat we nooit zullen zien welke vruchten er van ons geld worden geplukt, en het maakt niet uit dat we de personen wiens levens we redden en verbeteren nooit zullen zien of spreken. A society grows great when old men plant trees in whose shade they know they shall never sit.

Bovendien gebeurt geld doneren vaak vanuit een onderbuikgevoel, gevoed door reclamecampagnes waarin graatmagere kinderen, ongeneeslijk zieke volwassen en verwaarloosde dieren worden geportretteerd op een manier die diep in je ziel snijdt. Vaak worden hierbij individuen in beeld gebracht, met naam, leeftijd en woonplaats, omdat de omvang van het probleem daardoor behapbaar wordt gemaakt, we redden er een specifiek en tastbaar individu mee. Een individu waar we ons in kunnen verplaatsen en waar we sympathie voor voelen. Hoewel elk goed doel nobel werk doet, weten goede doelen heel goed dat precies dit soort campagnes ervoor zorgen dat mensen meer gaan doneren. Poverty porn, zoals deze campagnes ook wel bekend staan.

Deze poverty porn maakt dat gedoneerd geld een specifiek goed doel ten goede komt. Dit goede doel zal meer geld kunnen besteden aan hetgeen waar zij zich voor inzetten, maar het betekent ook dat andere doelen minder geld ontvangen (want zij krijgen minder aandacht) én het betekent dat waardevol geld wordt uitgegeven aan marketing en promotie, en daarmee niet wordt gebruikt om de problematiek waarvoor het goede doel zich inzet op te lossen.

Bovendien zijn de goede doelen die (veel) budget besteden aan reclamecampagnes vaak niet de goede doelen waar ons geld het meeste van waarde is. Er zijn andere goede doelen die dit geld net zo goed, of wellicht zelfs beter kunnen gebruiken, maar zich inzetten op zogeheten laaghangend fruit: problemen die gemakkelijk en goedkoop zijn op te lossen, maar die zich minder goed lenen voor promotie en marketing. Zo kost het vervullen van een kinderwens via Make-A-Wish gemiddeld €6.000 en het opleiden van een blindengeleidehond zelfs €40.000. Nobele doelen, maar tegelijkertijd kost een net tegen de dodelijke malariamug maar €2,25, waarmee twee personen drie jaar lang worden beschermd, en is een jaar lang ontwormen (waardoor kinderen langer en in betere conditie leven) in India maar 35 eurocent per kind.